Bardisbanian Köşkü

Günümüzde Yeşil Köşk adıyla bilinen Bardisbanian Köşkü İzmirli tüccar D.A. Bardisbanian tarafından 1880 yılında yaptırıldı.

1800’lerin sonlarında Bardisbanian Ailesi Fransa’ya göç edince köşkü devralan Gasparian ailesi de İzmir’den ayrılınca 1922 yılında köşk kamulaştırıldı. Bina Bornova Ziraat Mektebi olarak kullanıldı. 1949 yılında T.C. Maliye Hazinesi’ne devredildi. 1986’da ilk onarımı yapıldıktan sonra 1990 yılında Ege Üniversitesi’nin hizmetine verildi. Ege Üniversitesi’nin misafirhanesi olarak kullanılan köşk, 1993, 1995 ve 2004 yıllarında tekrar restore edildi. Bugün üniversite çalışanları ve öğrencilerine hizmet veren bir sosyal tesis olarak kullanılıyor.

Bardisbanian Köşkü 1865 yılında Levanten Ailelerin katkısıyla yapılan İzmir – Kasaba demiryolunun Bornova istasyonunu karşılar şekilde konumlanmıştır. Bu nedenle Bardisbanian Köşkü, “Lokomotif” ile sembolize ediliyor.

Bornova Köşkleri