A3

ALAN: 71 m²
KAPASİTE: 45 KİŞİ

3 farklı oturma düzeni.
Yemek düzeni dışında
toplantılar için de farklı
uygulamalar yapılabiliyor.

1 – 2. Tiyatro Düzeni 45 kişi
3. Long Table Düzeni 22 kişi